Tue, 25.06.2024
Комуникации

Абонаментно и еднократно обслужване на телефонни централи Решения за намаляване стойността на телефонните разговори с над 50% Мрежова поддръжка Изграждане на структурни кабелни системи (СКС) Изграждане на виртуални частни мрежи (VPN) за свързване на отделните офиси Интернет за бизнес потребители

Комуникации
  • Абонаментно и еднократно обслужване на телефонни централи
  • Решения за намаляване стойността на телефонните разговори с над 50%
  • Мрежова поддръжка
  • Изграждане на структурни кабелни системи (СКС)
  • Изграждане на виртуални частни мрежи (VPN) за свързване на отделните офиси
  • Интернет за бизнес потребители


Начало /  /  / Комуникации